Mamy nowego papieża Franciszka I

Konklawe wybrało w dniu 13 marca 2013 roku na nowego papieża, Argentyńczyka Jorge Mario Bergoglio, który przybrał imię Franciszka I. Przybliżamy jego postać i życiorys, poglądy, motywy obrania imienia Franciszka i uroczystości inauguracji pontyfikatu.


Franciszek1

Życiorys Jorge Mario Bergoglio papieża Franciszka I

Obecny papież urodził się 17 grudnia 1936 w Buenos Aires jako jedno z pięciorga dzieci w rodzinie włoskiego imigranta - pracownika kolei. Z wykształcenia jest technikiem chemikiem. Młody Jorge Mario Bergoglio studiował chemię, po czym rozpoczął studia w seminarium duchownym w Villa Devoto.

11 marca 1958 wstąpił do zakonu jezuitów (Towarzystwa Jezusowego) - nowicjat odbywał w Chile, gdzie kształcił się w zakresie przedmiotów humanistycznych, a następnie w Kolegium św. Józefa w podstołecznym San Miguel, gdzie uzyskał licencjat z filozofii. Studiował następnie literaturę i psychologię w Kolegium Maryi Niepokalanej w Santa Fe i w Kolegium Zbawiciela w Buenos Aires.


13 grudnia 1969 przyjął święcenia kapłańskie, po czym kontynuował studia w Hiszpanii i tam 22 kwietnia 1973 złożył śluby wieczyste w swym zakonie. Po powrocie do kraju był m.in. mistrzem nowicjatu, wykładowcą na wydziale teologicznym w swym dawnym kolegium w San Miguel, a w latach 1973-79 prowincjałem jezuitów w Argentynie. W tym czasie wyjeżdżał również kilkakrotnie na dłuższe lub krótsze pobyty do Niemiec. W latach 1980-86 był rektorem w San Miguel.

20 maja 1992 Jan Paweł II mianował 55-letniego wówczas jezuitę biskupem pomocniczym archidiecezji Buenos Aires; sakrę nowy hierarcha przyjął 27 czerwca tegoż roku z rąk ówczesnego arcybiskupa stolicy kard. Antonio Quarracino. Jego zawołaniem biskupim są słowa "Miserando atque eligendo". 3 czerwca 1997 Ojciec Święty powołał hierarchę na arcybiskupa koadiutora z prawem następstwa, a w niecały rok później - 28 lutego 1998 mianował go arcybiskupem metropolitą jego rodzinnego miasta. 30 listopada tegoż roku papież mianował go jednocześnie ordynariuszem dla wiernych obrządków wschodnich w Argentynie, nie mających własnego biskupa.

W tym czasie pełnił funkcję Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Argentyny. Co więcej, w 1997 roku Bergoglio brał też udział w sesjach Światowego Synodu Biskupów w Watykanie.


Franciszek2

Na konsystorzu 21 lutego 2001 papież Jan Paweł II włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego, przyznając mu jako kościół tytularny w Rzymie świątynię pw. św. Roberta Bellarmina.

Jako kardynał, Bergoglio był członkiem Kongregacji d/s Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Papieskiej Rady d/s Rodziny, Kongregacji d/s Duchowieństwa, Papieskiej Komisji d/s Ameryki Łacińskiej oraz Kongregacji d/s Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Sprawował również funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Argentyny w okresie od 2005 do 2011 roku.

Co ciekawe, podczas konklawe po śmierci papieża Polaka był jednym z faworytów na jego następcę. Już wtedy Bergoglio znany był ze skromnego życia oraz konserwatywnych poglądów. 23 lutego 2013 r. ustępujący papież Benedykt XVI mianował argentyńskiego hierarchę-jezuitę członkiem Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, działającej w ramach Kongregacji ds. Biskupów.


Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze, iż Jorge Mario Bergoglio jest pierwszym papieżem pochodzącym z Ameryki Łacińskiej oraz pierwszym po sprawującym swoją funkcję w latach 731-741 Grzegorzu III papieżem spoza Europy. Jest on także pierwszym jezuitą wybranym na tenże urząd oraz pierwszym zakonnikiem-papieżem po pontyfikacie Grzegorza XVI (który papieżem był od 1831-1846)

http://www.ojciecświęty.pl/
Katolicka Agencja Informacyjna

Franciszek5
Poglądy papieża Franciszka

13 marca 2013 roku o godzinie 19:06 czasu rzymskiego zgromadzenie kardynałów wybrało na Ojca Świętego argentyńskiego duchownego, Jorge Mario Bergoglio, który przybrał imię Franciszka I.

Kardynał z Argentyny już od wielu lat znany był ze swojego skromnego życia oraz dość konserwatywnych poglądów. W trakcie swojej edukacji Bergoglio studiował między innymi filozofię i teologię, odżegnując się niejako od teologii wyzwolenia. Co ciekawe, był on również związany z ruchem Comunione e Liberazione. Sprawując urząd kardynała Buenos Aires wzywał również duchownych do otwartego sprzeciwu wobec eutanazji i aborcji.

Będąc kardynałem Argentyny Borgoglio otwarcie stanął do konfrontacji z rządem w sprawie ustawy o małżeństwach między osobami tej samej płci. Co ciekawe, papież Franciszek I opowiada się za nauczaniem o homoseksualizmie, aczkolwiek w jego opinii prawo do adopcji stanowi dyskryminację dzieci, chociaż równocześnie papież zawsze wypowiadał się o potrzebie szacunku dla gejów i lesbijek. Nie wydaje się jednak prawdopodobne, aby w czasie swojego pontyfikatu papież dopuścił do zawierania małżeństw przez osoby o homoseksualnej orientacji. Mniej kontrowersyjnym poglądem nowego Ojca Świętego wydaje się pozwolenie na stosowanie środków antykoncepcyjnych, aczkolwiek wyłącznie przez małżeństwa.


Warto wiedzieć, iż Jorge Mario Bergoglio był posądzony o wydanie dwóch jezuickich duchownych podczas tak zwanej brudnej wojny, toczonej w latach 1976-1983. Niektórzy zarzucali mu również współudział w ukrywaniu więźniów politycznych. Z powodu oficjalnego występowania przeciwko działalności politycznej w Argentynie oraz wielokrotnemu krytykowaniu korupcji oraz nędzy społecznej, Bergoglio uważany jest za konserwatystę przeciwnego rewolucyjnym zmianom.


W wielu swoich kazaniach kardynał Bergoglio mówił również o współczuciu, które każdy chrześcijanin powinien okazywać ubogim oraz chorym. Często podkreślał również znaczenie duchowości i świętości w codziennym życiu, które jego zdaniem może przynieść pozytywne skutki w dziedzinie polityki. Eutanazję i aborcję traktuje jako karę śmierci, dlatego też jest jej całkowicie przeciwny.

Papież Franciszek I nie powinien nas również zaskoczyć poglądami na temat celibatu, którego jest zwolennikiem. Niektórych może jednakże dziwić jego postawa wobec przywilejów klerykalnych. Bergoglio skrytykował bowiem duchownych, którzy odmawiają chrzczenia dzieci urodzonych ze związków pozamałżeńskich.

Pontyfikat papieża Franciszka I nie powinien więc okazać się rewolucyjny czy kontrowersyjny. Wybrany na Ojca Świętego Jorge Mario Bergoglio ze względu na swoje jezuickie wykształcenie, silną postawę oraz zdefiniowane poglądy może w znacznym stopniu przyczynić się do wzmocnienia pozycji Kościoła Katolickiego oraz sytuacji ubogich i potrzebujących, szczególnie w krajach tak zwanego "Trzeciego Świata".

http://www.ojciecświęty.pl/

Franciszek4
Dlaczego Ojciec Święty wybrał imię Franciszek?

Wybrany w marcu 2013 roku na nowego papieża Jorge Mario Bergoglio, znany ze swej skromności oraz konserwatywnych poglądów przyjął imię Franciszka I.


Jak twierdzą media oraz przedstawiciele duchowieństwa, imię Franciszek wskazuje przede wszystkim na prostotę i skromność nowego papieża z Argentyny. Co więcej, Franciszek jest pierwszym w historii imieniem, które na czas swojego pontyfikatu przybrał Ojciec Święty. Stąd też jego cyfra porządkowa - Franciszek I.

Wybrany po abdykacji Benedykta XVI papież Argentyńczyk wybrał swe imię z inspiracji postaciami świętego Franciszka z Asyżu oraz być może również Franciszka Ksawerego, który podobnie jak Bergoglio był jezuitą i prowadził w XVI wieku działalność misyjną w Indiach, Japonii i Chinach. Nie ulega jednak wątpliwości, iż imię to wskazuje na bezprecedensową prostotę, dobroć oraz najwyższy szacunek dla wartości chrześcijańskich.

Księża i wyżsi duchowni uważają imię papieża Franciszka I za symbol wartości ewangelicznych. Nosił je bowiem włoski zakonnik i święty Kościoła Katolickiego. Żyjący na przełomie XII i XIII wieku Franciszek z Asyżu był również mistykiem, misjonarzem, uważanym za prekursora idei ekologii. Warto także wiedzieć, iż święty Franciszek z Asyżu jest patronem pokoju, ubogich, robotników i więźniów, a od 1979 roku również patronem ekologów.

Święty Franciszek z Asyżu zaczął głosić Słowo Boże około roku 1208. Opiekował się trędowatymi, nawracał Włochów i Egipcjan. Jest również znany w historii jako założyciel zakonów franciszkanów (braci mniejszych), tercjarzy oraz sióstr klarysek. Co ciekawe, Święty Franciszek nigdy nie przyjął święceń kapłańskich, a jego kanonizację ogłosił już w 1228 roku ówczesny papież Grzegorz IX.


Według watykańskich rzeczników, imię które przybrał nowy papież ma określać postawę Argentyńczyka, który zawsze odznaczał się skromnością i dobrocią. Jorge Mario Bergoglio znany jest również ze swoich konserwatywnych poglądów, otwartego krytykowania korupcji oraz zwracania uwagi na problemy chorych, ubogich i potrzebujących, szczególnie w krajach Trzeciego Świata. Z kolei inspiracja postacią Franciszka Ksawerego może sugerować uwrażliwienie Ojca Świętego także na problemy Azji o charakterze społecznym.

W swoim pierwszym przemówieniu Papież Franciszek I nawiązał również do słów Jana Pawła II, mówiąc, że (kardynałowie) "znaleźli papieża na końcu świata." Podobnymi słowami określano Jana Pawła II, jako "papieża z dalekiego kraju". Wypowiedź ta może więc sugerować kontynuowanie dzieła papieża Polaka przez papieża z Argentyny. Zdaniem ekspertów, wybór imienia świętego z Asyżu może również oznaczać chęć nawiązania do życia zakonnika, wrażliwego na problemy biednych i odznaczającego się pokorną, skromną postawą.

http://www.ojciecświęty.pl/

Franciszek3
Inauguracja nowego pontyfikatu

Po abdykacji papieża Benedykta XVI świat zamarł w oczekiwaniu na wynik głosowania kardynałów podczas konklawe. Wieczorem, 13 marca 2013 nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym, symbolizujący wybór kolejnego Ojca Świętego. Po Niemcu, Benedykcie XVI kolejnym, 266. papieżem został, jako pierwszy w historii papiestwa Argentyńczyk, Jorge Mario Bergoglio, który przyjął imię Franciszka I na część świętego Franciszka z Asyżu, patrona ekologów, ubogich, robotników i więźniów. Nowy papież znany jest ze swych konserwatywnych poglądów oraz skromnego, pełnego pokory stylu życia. Jak więc będzie wyglądał pontyfikat Ojca Świętego z Argentyny?

Mszę inauguracyjną papieża Franciszka I zaplanowano na dzień 19 marca 2013 roku, kiedy to oficjalnie nowo wybrany podczas konklawe Ojciec Święty rozpoczął działalność jako suwerenny władca Państwa Watykańskiego oraz 266. w historii papież. Na 20 marca przewidziano również ogólną audiencję, podczas której papież Franciszek I spotkał się z najważniejszymi delegatami ekumenicznymi. Uroczystości poprzedziły również spotkania Franciszka I z przedstawicielami światowych mediów, dziennikarzami oraz z kardynałami, obecnymi na konklawe.

W programie inauguracji pontyfikatu nie zabrakło również spotkań z wiernymi, którzy już podczas marcowego konklawe licznie gromadzili się na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Franciszek I po nominacji na papieża nie tylko modlił się za swego poprzednika, Benedykta XVI ale również odprawił modlitwę Anioł Pański. Papież Argentyńczyk udał się również do Sanktuarium Maryjnego i odprawił uroczystą mszę w Kaplicy Sykstyńskiej, w której uczestniczyli przedstawiciele wyższego duchowieństwa.

Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze, iż Franciszek I, będący pierwszym papieżem w historii pochodzącym z Ameryki Łacińskiej powszechnie uważany jest za konserwatystę, zatem program jego pontyfikatu nie powinien być dla wiernych zaskakujący, kontrowersyjny czy rewolucyjny. Jak sugerują eksperci, poprzez wybranie imienia nawiązującego do postaci świętego Franciszka z Asyżu oraz, być może również jezuickiego misjonarza Franciszka Ksawerego, papież z Argentyny będzie promował skromny i pokorny styl życia.

Poprzez swój silny związek z tak zwanymi krajami "Trzeciego Świata" pontyfikat Franciszka I może również w znacznym stopniu przyczynić się nie tylko do umocnienia pozycji Kościoła Katolickiego na świecie, ale również do poprawy warunków życia biednych, chorych i ubogich, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej.

http://www.ojciecświęty.pl/


 
Wyszukiwarka

Czas ucieka


wieczność czeka

wschód słońca 03:40 UT,
zachód słońca 17:32 UT
okr. zimowy +1h; okr. letni +2h
Dziś jest: 105 dzień i 16 tydzień r.
do końca roku pozostało 260 dni
Imieniny obchodzą:
Olimpia, Anastazja, Bazyli
Twoje IP: 100.26.179.251
jesteś gościem wyświetlono razy obecnie jest gości
© by Marian Kurtycz
Ostatnia aktualizacja strony
03.02.2018
Witryna powstała 1 maja 2011 r. w dniu beatyfikacji Papieża Jana Pawła II