Pielgrzymka Szlakiem błogosławionych
- Ojca Świętego Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki


20 i 21 sierpnia 2011 roku Akcja Katolicka Dekanatu Serockiego zorganizowała dwudniową pielgrzymkę szlakami bł. Ojca Świętego Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Na trasie podróży znalazł się Augustów - królewskie miasto, któremu prawa miejskie nadał Zygmunt August, odbywający częste podróże na Litwę. Do dziś mieszkańcy miasta składają mu hołd podczas obchodów Dnia Augustowa rozpoczynających się od wjazdu na rynek monarchy w asyście Królowej Bony i Barbary Radziwiłłówny.


W mieście zwanym "Wenecją Północy" odwiedziliśmy Kościół Najświętszego Serca Jezusowego, zbudowany w latach 1906-1911. Nad jego potężną bryłą górują dwie wieże. Trzy nawy świątyni wzniesiono z wielkim rozmachem. Jego wnętrze zdobią obrazy artystów wileńskich, częstochowskich i lubelskich oraz współczesne witraże nawiązujące do tysiąclecia chrztu Polski. Jest on szóstą z kolei świątynią w tym miejscu.


Spod kościoła udaliśmy się na Rynek Zygmunta Augusta, stanowiący historyczne centrum miasta. Środek rynku zajmuje założony w 1847 r. park nazwany na wzór warszawskiego Ogrodem Saskim. W centrum parku znajduje się okazała oryginalna fontanna, przy której zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.


Następnie udaliśmy się do portu Żeglugi Augustowskiej z zamiarem popłynięcia trasą papieską do sanktuarium w Studzienicznej. Niestety ulewny deszcz uniemożliwił nam ten zamiar i obejrzeliśmy jedynie śluzę na kanale Augustowskim.


Autokarem, w strugach deszczu, dojechaliśmy do Studzienicznej - miejsca wielokrotnie odwiedzanego najpierw przez księdza, później biskupa Karola Wojtyłę aż wreszcie przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Znajduje się tu kościół drewniany z 1840 roku ozdobiony we wnętrzu porożami łosi i jeleni oraz XVII i XIX -wiecznymi obrazami umieszczonymi w trzech ołtarzach. Groblą, wiodącą przez Jezioro Studzieniczne, udaliśmy się do murowanej kaplicy z cudownym obrazem M.B. Studzienicznej, otoczonym licznymi wotami, którego kult datowany jest od 1728 roku. Obok znajduje się studzienka z cudowną uzdrawiającą wodą, a nieopodal na brzegu jeziora pomnik Ojca Św. Jana Pawła II.


Po drodze do Sejn odwiedziliśmy Giby z krótkim postojem u stóp pomnika - głazowiska upamiętniającego ofiary bestialskich mordów NKWD na suwalskiej ziemi, a w Sejnach zwiedziliśmy Bazylikę Nawiedzenia NMP wraz z przylegającym do niej klasztorem dominikanów - który obecnie jest muzeum regionalnym.


Bazylika, będąca największym skarbem ziemi sejneńskiej to dawna katedra biskupa z kaplicą, w której znajduje się jedno z najciekawszych arcydzieł sztuki gotyckiej w Europie - słynąca łaskami figura Matki Bożej Sejneńskiej, skrywająca w sobie Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej.


Figura jest nieznanego autorstwa i pochodzi z ok. 1400 r. Prawdopodobnie jej fundatorami byli Krzyżacy i ongiś znajdowała się w jakimś kościele krzyżackim. Rzeźba należy do tzw. "Madonn szafkowych", która po otwarciu stanowi tryptyk. Matka Boża we wnętrzu trzyma szeroko rozpięty płaszcz, pod którego osłoną modlą się do Boga w Trójcy Świętej Jedynego klęczące postacie. Po obu stronach widać na pierwszym planie Krzyżaka, dalej zaś w kornej modlitwie dostojników duchownych i świeckich, kobiety i mężczyzn.


Oprowadzająca nas po sanktuarium siostra zakonna stwierdziła, że statuę Matki Bożej umieszczono w obecnym kościele w 1619 r., zakupiwszy ją wcześniej od Krzyżaków w dobie szerzącej się wówczas w Prusach reformacji.

Jej kult rozszerzał się szybko dzięki wielu łaskom zyskiwanym za przyczyną Matki Boskiej Sejneńskiej szczególnie w okresie potopu szwedzkiego. Do Sejn przybywali pokłonić się Bogarodzicy Polacy, Litwini i Rusini. Przy wspólnej Matce ginęły wszelkie antagonizmy narodowe. W 1975 r Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski, przy współudziale kardynała Karola Wojtyły dokonał koronacji Matki Bożej, a w 1999 r. papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski modlił się u jej stóp.


Późnym popołudniem dotarliśmy do Wigier, zwiedzając malowniczo położony nad jeziorem pokamedulski zespół klasztorny. To urokliwe miejsce odwiedził prywatnie w czasie wizyty w Polsce w 1999 r papież Jan Paweł II przebywając i odpoczywając tu 3 dni w domu gościnnym tzw "królewskim", którego apartamenty papieskie zwiedziliśmy z przewodnikiem.


Ponadto zwiedziliśmy cały zespół klasztorny z XVII-XVIII wiecznym eremem, refektarzem, budynkiem z bramą wjazdową i wieżą zegarową oraz górującym nad całą zabudową kościołem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. W jego podziemiach znajdują się udostępnione dla zwiedzających groby zakonników. Nieliczni, w tym piszący tę relację, za zgodą służb kościelnych mieli możliwość krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu w tzw. "kaplicy kanclerskiej", klęcząc na klęczniku Ojca Świętego Jana Pawła II i odmawiając Jego modlitwę wznoszoną tu przed obliczem Pana w 1999 roku.


Przed zmierzchem dotarliśmy na miejsce zakwaterowania w gospodarstwie agroturystycznym w nieodległym Rosochatym Rogu, gdzie po obiadokolacji udaliśmy się na spoczynek.


Rankiem, w niedzielę, rozpoczęliśmy wędrówkę śladami bł. ks. Jerzego Popiełuszki. O 1030 dotarliśmy do Sanktuarium M.B. Różanostockiej Wspomożycielki. Uczestniczyliśmy we Mszy św. dziękczynnej za dar cudownego uzdrowienia ojca salezjanina - współbrata zakonnego gospodarzy sanktuarium.


Odprawiając dziękczynną Mszę św. przed obliczem Różanostockiej Pani, w obecności kilkunastu ojców i braci zakonnych oraz wypełnionej po brzegi wiernymi świątyni, dał on świadectwo swej śmiertelnej choroby i cudownego z niej wyjścia za przyczyną Matki Bożej obecnej w obrazie poświęconym przez papieża Piusa XI, a koronowanej 28 czerwca 1981 roku przez kardynała Franciszka Macharskiego w zastępstwie zmarłego wcześniej Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski.W bocznej części ołtarza wyeksponowano dary papieskie Jana Pawła II (złoty kielich, patena i puszka) przekazane w 2000 r.


Oprowadzający nas po świątyni i zespole klasztornym ojciec Franciszek wielokrotnie wspominał o odbywanych tu pielgrzymkach pieszych, m.in. rodziny Popiełuszków z oddalonych o ok. 20 km. Okopów (rodzinna wieś ks. Jerzego) i Suchowoli (kościół parafialny). Żegnając się z nami przytoczył słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, że "wszystkie Matki Boże są piękne, ale najpiękniejsze oblicze ma Pani Różanostocka".


Spotkanie z Matką bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Około 1300 dotarliśmy do Okopów, biednej i zaniedbanej, (jak na warunki Mazowsza), wsi podlaskiej. Przystanęliśmy autokarem na wprost poszarzałego ceglanego domku z tabliczką "sołtys", domu rodzinnego błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Wysiadając z autokaru zauważyliśmy po drugiej stronie drogi maleńką kapliczkę poświęconą ks. Jerzemu. Wśród złożonych tu wiązanek kwiatów odkryliśmy pamiątkowy kamień z mosiężnym napisem "Dla upamiętnienia miejsca urodzenia i 10 rocznicy męczeńskiej śmierci księdzu Jerzemu Popiełuszce pasterzowi Ludzi Pracy - Region Białystok 1994 r."


Po krótkiej zbiorowej modlitwie za Ojczyznę i za pomyślność naszych rodzin za wstawiennictwem ks. Jerzego, jako organizator pielgrzymki udałem się do domu Państwa Popiełuszków, i uzyskałem za pośrednictwem syna Józefa zgodę pani Marianny Popiełuszko na spotkanie z nami w przydomowym ogródku.


W imieniu pielgrzymiej braci złożyłem Jej wyrazy wdzięczności i najwyższego uznania za wydanie na świat i wychowanie w poszanowaniu najwyższych wartości chrześcijańskich wielkiego Polaka - bohatera i męczennika za prawdę i wiarę, który zło dobrem zwyciężał. Składając pocałunek na jej spracowanych, drżących dłoniach i siwych matczynych skroniach przytuliłem ją do swego serca jak rodzoną i ze łzami w oczach zaintonowałem pieśń "Życzymy, życzymy", którą natychmiast podchwyciła cała grupa głosami pełnymi wzruszeń, ale i wielkiej radości z faktu spotkania z Mamą Błogosławionego. (Mama ks. Jerzego ma już ponad 100 lat). W miejsce kwiatów złożyliśmy Pani Mariannie skromny upominek.


Po niezwykłych przeżyciach, bo któż mógł na nie liczyć, udaliśmy się do parafialnego kościoła ks. Jerzego w Suchowoli. Pokłoniwszy się obecnym w ołtarzach Maryi i Świętym dostrzegliśmy obok chrzcielnicy ołtarz z obrazem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, do którego wielu z nas skierowało indywidualną modlitwę. Następnie udaliśmy się do symbolicznych grobów ks. Stanisława Suchowolca - byłego wikariusza tej parafii i ks. Jerzego Popiełuszki - usytuowanych w pobliżu głównego wejścia do kościoła. Obydwaj zginęli w podobnym czasie, zamordowani przez te same służby w odstępie zaledwie 5 lat. Ksiądz Suchowolec był powiernikiem wszelkich spraw i tajemnic błogosławionego już dziś męczennika.


W drodze do autokaru przeszliśmy przez obszerny, przylegający do ogrodzenia kościoła plac i park z olbrzymią, podświetlaną, trójczłonową fontanną i rozpiętym nad nią wysoko w kształcie niby tęczy łukiem triumfalnym, zwieńczonym strzelającym ku niebu krzyżem. To symbol tego miejsca - będącego geometrycznym środkiem Europy, o czym zaświadcza ustawiony centralnie głaz wraz z tablicą symbolizującą ten fakt.


Ostatnim etapem naszej podróży był Tykocin, którego ważnym punktem jest plac Czarnieckiego wraz z jego pomnikiem. Miasto, wraz z godnością starosty nadał Czarnieckiemu na własność w 1661 r. sejm w uznaniu jego zasług w czasie szwedzkiego potopu. Tu zwiedziliśmy miejscową synagogę i muzeum żydowskie oraz posililiśmy się w żydowskiej restauracji Gejsza, kosztując różne potrawy, w tym: wspaniały cymes i inne specjały. Późnym wieczorem zmęczeni, acz szczęśliwi dotarliśmy do swych domostw.


Dzięki Ci Boże za dar tej pielgrzymki i okazję wypraszania przez nas różnych łask za pośrednictwem błogosławionych Ojca Świętego Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki.


Janusz Plewko


Pielgrzymka szlakiem błogosławionych - zdjęcia

 
Wyszukiwarka

Czas ucieka






wieczność czeka

wschód słońca 02:18 UT,
zachód słońca 18:59 UT
okr. zimowy +1h; okr. letni +2h
Dziś jest: 179 dzień i 27 tydzień r.
do końca roku pozostało 186 dni
Imieniny obchodzą:
Benita, Piotr, Paweł
Twoje IP: 3.238.125.76
jesteś gościem wyświetlono razy obecnie jest gości
© by Marian Kurtycz
Ostatnia aktualizacja strony
03.02.2018
Witryna powstała 1 maja 2011 r. w dniu beatyfikacji Papieża Jana Pawła II